Store

COACHING & INSPIRATIE SESSIE

117,98

Radicaal komt van radix. Radix betekent wortel. Radicaal denken en doen betekent dus zoiets als vanuit de kern. Dat boeit mij mateloos en vormt de rode draad van mijn werk. De diepte induiken. Ik wil het weten, ik wil het ervaren en ik voel dat dit belangrijk is. Dat we als mens blijven evolueren, ons blijven afvragen. Ik geloof dat dat ons dichter bij de essentie van het leven zal brengen, dichterbij de antwoorden die we zo hard nodig hebben. Om uiteindelijk op de plek uit te komen waar ieder wezen, plant en dier, gelijk is. En daarom hebben we activisten, radicale denkers, poortrammelaars, systeemkrakers, innerpreneurs en love warriors nodig. Mensen die ongemakkelijke waarheden durven te belichten, vanuit liefde en compassie uiteraard.

Met deze kijk op de wereld startte ik mijn werkende carrière als ondernemer jaren geleden. Autodidact en met vallen en opstaan leerde ik wat het betekent om in deze wereld een bedrijf te starten, runnen en voor mij nog belangrijker een verhaal te vertellen. Inmiddels kan ik concluderen, vanuit mijn ervaring als mens, vegan, ondernemer, co-founder van The Dutch Weed Burger en boekenmaker, dat mijn expertise vooral bij het verhaal ligt. En vanuit dat gegeven kan ik JOU helpen.

Dus heb jij een verhaal te vertellen, wil je een bedrijf starten of een concept ontwikkelen dat een steentje bijdraagt aan Moeder Aarde, de planten en de dieren en wil je dat verder vormgeven, en/of onderzoeken, toetsen, verdiepen en versterken? Dan sta ik graag tot je beschikking in de vorm van deze Plant Powered Inspiratie Sessie.

De prijs voor een sessie van 1,5 uur is €97,50 excl. 21% BTW. Voor 1 dag kun je er maximaal 2 boeken. Denk je dat je meer tijd nodig zal hebben, dan kun je uiteraard meer sessies boeken, maar die plannen we dan op verschillende dagen, zodat ik mijn volle aandacht kan garanderen.

Na je boeking neem ik contact met je op, om een afspraak in te plannen. Per mail vraag ik je of je in het kort kunt aangeven waar je behoefte ligt. Ik nodig je vervolgens uit bij mij thuis in Amsterdam Noord waarbij we onder het genot van een kruidenthee of bakje koffie en wat vegan lekkers aan de slag gaan. We zullen starten met een kennismaking waarna we zo goed als mogelijk de diepte in zullen duiken en je idee zullen aanschouwen. Wat je kunt verwachten van mij is dat ik een supporterde en radicale (zoals hierboven omschreven) blik hierop zal werpen. Altijd vanuit de intentie om jou en je concept verder te ondersteunen.

Behoefte aan verdieping?
Heb je behoefte aan een intensive van onverdeelde aandacht en een mogelijkheid om je even helemaal onder te dompelen, dan kan ik je de Plant Power Inspiratie Intensive aanraden. Dan duiken we samen gedurende een periode van 1,5 dag de diepte in waarbij je 2x overnacht in een heerlijke botanische studio in hartje Amsterdam.

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!


ENGLISH

Plant Powered Inspiration Session

Radical comes from the word radix. Radix means root. Radical thinking and doing means something like ‘coming from the core’. That fascinates me immensely and forms the essence of my work. To dive in deep. I want to know, I want to experience and I feel that this is important. That we continue to evolve as a human being, that we keep wondering. I believe that this will bring us closer to the essence of life, closer to the answers that we so desperately need. To end up in the place where every creature, plant and animal is equal. And that is why we need activists, radical thinkers, system crackers, innerpreneurs and love warriors. People who dare to expose uncomfortable truths, with love and compassion, of course.

With this view of the world I started my working career as an entrepreneur years ago. Self taught and with trial and error I learned what it means to start a business in this world, run it and to me more importantly tell a story. Meanwhile I can conclude from my experience as a human being, vegan, entrepreneur, co-founder of The Dutch Weed Burger and writer of books that my expertise lies mainly with the story. And from that given I can help YOU.

So do you have a story to tell, do you want to start a business or develop a concept that contributes to Mother Earth, the plants and the animals and do you want to further shape that story, and/or research, test, deepen and strengthen it? Then I can be at your disposal in the form of this Plant Powered Inspiration Session.

The price for a session of 1.5 hours is € 97.50 excl. 21% VAT . You can book a maximum of 2 for 1 day. If you think you will need more time, you can of course book more sessions, but we will plan these on different days, so that I can guarantee my full attention.

After your booking, I will contact you to schedule an appointment. By email I will ask you if you can indicate briefly what your idea and need is. I then invite you to my home in the North of Amsterdam, where we enjoy a herbal tea or a cup of coffee and a vegan snack. We will start with an acquaintance, after which we will dive into the depths as much as possible and contemplate your idea. What you can expect from me is that I will give a supportive and radical (as described above) look into it. Always from the intention to further support you and your concept.

Longing for an immersion?
Do you need an intensive of undivided attention and an opportunity to immerse yourself completely, then I can recommend the Plant Power Inspiration Intensive. During this intensive we dive deeper into you and your idea for a period of 1.5 days during which you will sleep two nights in a wonderful botanical studio in the heart of Amsterdam.

I look forward to meeting you!

=