HET MAKEN VAN EEN BOEK

In de afgelopen 14 jaar heb ik het voorrecht gehad om boeken te schrijven, om boeken te maken. Om de verlangens van mijn hart te delen in zoiets ouds en krachtig als een boek. Het is een mooi proces, een creatieve reis en voor mij altijd een weerspiegeling van waar ik op dat moment ben. Een boek maken en het lanceren ervan voelt ook altijd als een creatieve geboorte.

Iets zo persoonlijks, specifieks en enorm complex in de wereld manifesteren dat veel bloed, zweet en soms ook tranen kost, is op zijn zachtst gezegd een intensief proces.

Ik krijg wel eens de vraag of ik mijn eigen boeken niet zelf zou willen publiceren, iets wat je steeds vaker ziet gebeuren. Maar ik weet niet hoe het met die schrijvers zit, ik moet gedragen, geholpen en ondersteund worden tijdens het maken van een boek en heb dan ook veel respect en bewondering voor zij die het pad zelf bewandelen. Ik heb anderen nodig om mijn mindere kwaliteiten te zien en ze om te zetten in iets goeds, terwijl ze mijn betere versterken. Ik heb leren schrijven en fotograferen, en de mogelijkheid gehad om mijn vegan verhalen te verspreiden naar de VS, Duitsland en Hongarije dankzij redacteuren, uitgevers en ontwerpers.

Mijn activisme is.. mijn boeken. Activisme is het actief naar voren brengen van het verhaal waarin je gelooft, in wat voor vorm dan ook. En mijn verhalen zitten verpakt in kleine werelden. De werelden waar ik zo diep naar verlang, waar ik met heel mijn hart in geloof en die kleine stukjes zijn van een grote puzzel waar veel mensen deel van uitmaken. De boeken zijn een bijdrage aan het verhaal dat verteld moet worden en zullen hopelijk helpen bij het creëren van een nieuw normaal, een normaal waarin iedereen profiteert en iedereen wint.

Dus terwijl de laatste editronde van DOG.EAT.PLANT. is ingegaan en Rick Scholtes en ik als een gek alles tot in de perfectie proberen te krijgen, zodat dit boek eindelijk naar de drukker kan… Voel ik dankbaarheid en wil graag uit de grond van mijn hart de mensen bedanken met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt, de schrijvers waarmee ik boeken heb gemaakt, de stylisten, de vormgevers, de uitgevers, de editors, de sparringpartners, de believers, etc. En natuurlijk en bovenal iedereen die een of meer van mijn boeken heeft gekocht of DEP in de pre-order heeft besteld. Dankzij diegenen, dankzij jou, kan ik dit doen. Het kopen en lezen van mijn boek, en eruit koken/maken is solide activisme, het is mijn Patreon.

Dus dank dank dank!

PS: dit bericht nadat ik ophang met mijn uitgever. Maartje Borst en ik mogen komend 1,5 jaar weer een aantal heel mooie verhalen de wereld inbrengen! Feest!

 


THE MAKING OF A BOOK

The making of a book

In the last 14 years I have had the privilege to write books, to make books. To share my heart’s longings in something so old and powerful as a book. It is a beautiful proces, a creative journey and to me always a reflection of where I am at that moment in time. Making a book and launching it always feels like a creative birth. Manifesting something so personal, specifiek and majorly complex into the world that costs much blood, sweat and tears, is to say the least a big intens proces.

Many often ask why I do not publish my own books, something you see happening more and more, but I do not know about those writers, I need to be carried and helped and supported during the making. I need others to see my lesser qualities and transform them into something good, while strengthening my better ones. I have learned to write and photograph, and I have had the possibility of spreading my stories to the US, Germany and Hungary thanks to editors, publishers and designers.

My activism is my books. Activism is to actively bring forward the story you believe in. And my stories are packed in little worlds. The worlds I long for so deeply, I believe in with whole my heart and which are little pieces of a big puzzle that many people are a part of. The books are a contribution to the narrative that needs to be told and that will hopefully help in creating a new normal, a normal in which all benefit and everybody wins.

So while I am editing the final words of DOG.EAT.PLANT., stressing away like a maniac together with Rick Scholtes to get everything into perfection so this book can finally hit the printer and be birthed into world I feel gratitude coming over me and I want to thank from the bottom of my heart the people I have worked with the past years, the writers I collaborated with (making even better books!) and of course and most of all, all of you out there who have bought one or more of my books or pre-ordered DEP. Because of you I get to do this. You reading my book and cooking from it is solid activism, it is my Patreon.

So thank you thank you thank you!

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.