MR. POOH – HERBAL HERO

Zoals je wellicht weet, hadden we 1 jaar en 3 maanden geleden een flinke schrik. Mr. Pooh kreeg de diagnose dat er twee grote tumoren in zijn buikje zaten en er werd verteld dat hij niet lang meer te leven zou hebben. De dierenarts gaf ons twee opties die ons allebei niet aanspraken. We gingen naar huis en ik stelde een genezingsprotocol op, op basis van medicinale planten.

Mr. Pooh is inmiddels hersteld zoals je wellicht ook weet. En zoals zo vaak eerder, bewezen wederom de planten hun genezende werking en werd ik bevestigd dat de mening van een persoon niet altijd het laatste woord is en dat intuïtie en onderbuikgevoel het navigatiesysteem is dat ik vertrouw. Ik heb over het proces met Pooh meermalen uitgebreid geschreven op mijn blog mocht je meer willen weten.

Inmiddels is Mr. Pooh zijn laatste fase ingegaan en ik doe wat ik kan om hem te ondersteunen gedurende dit degeneratieve deel van zijn leven op aarde. Soms gaat het heel goed, soms is hij een zwak oud menneke. Maar twee weken geleden ging het ineens slecht. Hij had een grote zwelling op zijn hoofd en voelde zich heel beroerd. Mijn eerste gedachte was dat dit het was, maar nadat ik mijn mind tot rust had gebracht en kalmeerde na het intensief zoeken naar kruidenbehandelingen, begon ik te luisteren. En ergens tijdens de nacht kwam er een gevoel op dat zich in een gedachte manifesteerde en een kruidenprotocol werd. De zwelling was vochtophoping, een bijwerking van zijn lekkende hartklep die hij al heel lang heeft, maar waarvan de effecten steeds beter zichtbaar worden. Dus maakte ik ‘s ochtends een sterk diuretisch kruidenbrouwsel (linde, heermoes, brandnetel, rozemarijn), twee dagen later was de zwelling verdwenen, drie dagen later stond Pooh weer op zijn pootjes.

Er komt een tijd dat zijn lichaam deze ondersteuning niet meer accepteert, dat begrijp ik en ook dat hoort bij het leven, om los te laten en ten dienste te staan van de noodzakelijke transformatie die moet plaatsvinden. Maar tot dan zijn de planten, vele wijze mensen, alle andere wezens, de natuur en onze intuïtie hier om ons te begeleiden en te helpen navigeren op deze reis door het leven. Iets dat mij een dankbaar mens maakt.

Kleine noot: het brouwsel is het resultaat van mijn eigen kruidenkennis, kruidensupport om mij heen en de relatie die bestaat tussen Pooh en mijzelf. Ik zou het niet aanraden om dit thuis te proberen in een schijnbaar vergelijkbaar geval, tenzij je een kruidenachtergrond hebt/ervaring hebt met natuurlijke genezing. Elk wezen is uniek, evenals elk plantenmedicijn. Wil je meer leren over natuurlijke behandelingen voor dieren? In de lente van 2021 ben ik onderdeel van deze prachtige introductiecurses natuurgeneeskunde voor mens en dier op landgoed De Peerdegaerdt.

 


MR. POOH – HERBAL HERO

As you know, about 1 year and 3 months ago, we had a bit of a scare. Mr. Pooh was diagnosed with two big tumors in his belly and was not given very long to live. The vet gave us two options which both didn’t appeal to us. We went home and I put together a healing protocol powered by medicinal plants. Mr. Pooh recovered, as you also know. Once again, as so many times before the plants proved their healing powers and once again I was confirmed that one person’s opinion is not always the final say and intuition and gut feeling is the navigation system I trust. I wrote about this extensively here on IG and my blog if you would like to learn more.

So now Mr. Pooh has entered his senior days and I am doing what I can to support him in this degenerative part of his life on Earth. Sometimes he is doing wonderful, sometimes he is a weak old man. But two weeks ago he took a turn for the worst. He had a big swelling on his head and was definitely under the weather. My first thought was this is it, but after quieting the mind and calming down after looking for herbal treatments I listened. And somewhere during the night, a feeling came up, manifesting in a thought, becoming a herbal protocol. The swelling was build up fluid, a side effect of his leaking heart valve that he has had forever, but of which the effects are becoming more and more visible. So in the morning I prepared a strong herbal diuretic brew (linden, horsetail, nettle, rosemary), two days later the swelling was gone, three days later Pooh was back on his paws.

There will come a time that his body will not accept these supports anymore, I understand that and that too is part of life, to let go and be of service to the necessary transformation that has to take place. But till then the plants, many wise people and our intuition are here to guide and navigate us on this journey through life.

Note: the brew is the result of herbal knowledge and the relationship that exists between Pooh and myself. I would not recommended trying this at home in a seemingly similar case unless you have a herbal background/are experienced with natural healing. Every creature is unique, as well as every plant medicine.

 

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.