THE PLANT PHARMACY SESSIONS ONLINE

Hoe navigeer je door de wateren van deze tijd. Ik geloof dat de natuur ons begeleiding en vingers naar de maan biedt om de antwoorden te ontdekken. We zijn in directe communicatie met de natuurlijke wereld door onze intuïtie. Intuïtie komt van de twee Latijnse woorden in en tueri, wat zich vertaalt naar ‘naar binnen kijken’, wat is uitgelegd als ‘onmiddellijke spirituele communicatie’. Communicatie met de geesten, de zielen van alles wat leeft. En alles leeft.

Ik geloof dat we als wezens uit de natuur een aangeboren intuïtieve stem hebben die ver voorbij het intellect gaat en nog altijd in verbinding staat met de natuurlijke wereld. De tentakels van het patriarchaat hebben er echter voor gezorgd dat we het vertrouwen in deze stem zijn verloren. Het wordt sentimenteel genoemd en is een stem geworden die ‘niet waardig’ is en niet iets om naar te luisteren.

Maar ik geloof dat het deze stem is die de wonden van deze tijd kan genezen. Het is deze stem die ons zal vertellen geen dieren te eten, de bomen te beschermen en een intieme relatie op te bouwen met alle wezens die op deze planeet aanwezig zijn. Het is ook deze stem die weet welke planten voor JOU goed zijn. Door stil te worden en ruimte te maken voor deze stem om te spreken, zijn we in staat om onze eigen Plant Pharmacy te bouwen. Een die ons individueel kan voeden en genezen. Een die goedkoop is en de farmaceutische industrie omzeilt. Een die ons geboorterecht is. En eentje die ons zal uitnodigen om niet alleen te nemen van de planten die aanwezig zijn in deze door ons gecreëerde apotheek, maar ook om terug te geven.

Dit is de rode draad tijdens mijn kruidensessies. Het kan helpen om veilig en liefdevol planten te omarmen als ons basis voedsel en medicijn. Het kan ons door deze uitdagende tijden leiden en het kan ons helpen ons eigen aangeboren wijze kruidenmens weer te vertrouwen.

Dus ik ben blij om aan te kondigen dat ik zojuist kruidensessies heb gelanceerd voor de online wereld. Je kunt nu dus snel vanuit je eigen huis beginnen en de planten omarmen die om je heen dansen en hun licht op je laten schijnen als dierbare vrienden. De volgende staat gepland aan de voet van de zomer, rond de tijd dat Sint-Janskruid haar prachtige gele bloemen laat zien: 20 juni. Als je mee wilt doen, lees hier dan meer en vind tevens hier het aanbiedingspakket van workshop + boek + kaartenset.

 


How does one navigate the waters of these times. I believe that nature offers us guidance and fingers to the moon to discover answers. We are in direct communication with the natural world by our intuition. Intuition comes from the two Latin words in and tueri, which translates to ‘to look in’, which has been explained as ‘immediate spiritual communication’. Communication with the spirits, the souls of all that are alive. And all is alive.

I believe we as nature’s creatures have an innate intuitive voice present that goes far and beyond the intellect and is still in communication with the natural world. The tentacles of patriarchy however have made sure that we have lost trust in this voice. It has been called sentimental and has become a voice that is ‘not worthy’ and not something to listen to.

However I believe it is this voice that can heal the wounds of these times. It is this voice that will tell us to not eat animals, to protect the trees and to have an intimate relationship with all the beings that are present on this planet. It is also this voice that is able to know which plants are medicine for YOU. By becoming still and making space for this voice to speak we are capable of building our own Plant Pharmacy. One that can nourish and heal us individually. One that is cheap and bypasses the pharmaceutical industry. One that is our birthright. And one that will invite us to not only take from the plants that are present in this pharmacy we created, but also give back.

This is the main thread throughout my herbal sessions. It can help move safely and lovingly towards plants as our main food and medicine. It can guide us through these challenging times and it can help us rejoice and trust our own innate wise herbal being.

So I am happy to announce that I’ve just launched herbal sessions for the online world. So you can quickly start from your own home and embrace the plants that are dancing and shining their light around you as dear friends. The next one will be around the time that St John’s Wort will show her beautiful flowers: June 20. If you wish to join check out this link + find an additional special option here.

3 Comments
 • Hanka Gerretsen
  Beantwoorden

  Lieve Lisette, Erg mooi stukje. Ik geloof heel erg in de verbinding die wij met de natuur hebben. Ik put er zelf veel kracht uit en laat me stapsgewijs door de natuur leiden om vraagstukken die ik zelf heb en die ik in de wereld zie, in balans te brengen. Het enige wat je hoeft te doen is loslaten, openstellen en goed luisteren naar de aanwijzingen die de natuur je geeft. Het vergt een hele andere manier van observeren en je gevoel volgen, maar het is een heerlijke ‘reis’. Jouw stukje bevestigt dit voor mij. Dankjewel weer! Liefs, Hanka

  20 mei 2020 at 15:05
   • Hanka Gerretsen
    Beantwoorden

    Dank je! Ga vooral door met je mooie werk! Je bent heel goed bezig door de mensen dichter bij de natuur en daarmee dichter bij zichzelf te brengen… Een fijne dag nog en veel liefs!

    21 mei 2020 at 14:43

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.