WU WEI

Ook al woon ik in de drukke stad Amsterdam, mijn oren zijn gericht op het gezang van vogels, ik observeer elk veranderend blad en iedere bloem van dichtbij en leer grote lessen die het leven met zich meebrengt. Allemaal binnen die kleine groene oase.

In de tuin word ik vooral geconfronteerd met wat het betekent om mens te zijn. Er is een concept in het Taoïsme genaamd ‘wu wei’, dat zoiets inhoudt als ‘niets doen’ of ‘moeiteloze actie’. Het is een groot offer dat je aan dit leven kunt geven en een uitdagende. Het ego zal mooi geprikkeld worden ;).

Als ik bijvoorbeeld alle bloemen van de Sint-Janskruid voor een tinctuur zou oogsten, kunnen de bijen hun heerlijke cocktails niet drinken. Als ik alle vlierbloesems pluk, zal dat de struik niet echt gelukkig maken en zullen er in de nazomer geen bessen en zaden zijn. Als ik deze kleine groene plek volledig laat verwilderen, zullen veel planten niet kunnen bloeien en zullen er minder bloemen zijn voor de insecten. Aan de andere kant, als ik achterover leun en ontspan, niets doe en de natuur haar gang laat gaan, zijn er plotseling meer lieveheersbeestjes om de bladluizen op te eten en een egelfamilie om te genieten van een feest van slakken. Hoewel ik het niet erg vind om iedere avond erop uit te gaan om de slakken die ik tegenkom te verwijderen en ze ergens anders in een weelderige struik te plaatsen, voelde ik enerzijds een diepe dankbaarheid toen onlangs een egel zijn snuit liet zien (want ik wil graag broccoli eten), maar ook een krakje, want ja ik vind die slakken toch echt ook heel lief. Het herinnerde me er weer eens aan dat de natuur haar weg kent om evenwicht te vinden en dit avontuur leert me om niet altijd in te grijpen en diep te vertrouwen dat Moeder Aarde beter weet.

Dit proces vraagt van mij om te komen opdagen, mijn intuïtie te laten spreken, te kiezen om te handelen of te laten zijn en mijn menselijkheid te omarmen. Mijn eigen plek binnen het web van het leven te kennen. De broccoli is hier voor zijn eigen doel en ik kan ervoor kiezen om het te eten. Net zoals de egel zijn/haar plaats heeft, de slakken eet, die hun plaats hebben en op hun beurt ook genieten van het eten van broccoli. Het is een dans tussen de wezens van deze aarde en met aanwezig bewustzijn kan ik ervoor kiezen om van dienst te zijn, wu wei te beoefenen, zo min mogelijk lijden te creëren en tegelijkertijd te genieten. Dit is in de basis wat het herborisme en veganisme voor mij betekenen; de aanwezigheid van een diepe relatie met alle wezens uit de natuur en mijn eigen natuurlijke bestaan ontdekken en voeden. Moge de natuurlijke wereld onze gids en metgezel zijn, daaruit zullen keuzes en antwoorden vloeien die gaan over harmonie, gezamenlijkheid en liefdevolle vriendelijkheid.

 

Even though I live in the busy city of Amsterdam, my ears focus on the songs of birds, I am observing every changing leaf and flower closely and am learning big lessons life brings. All within this little green haven. In this garden I am mostly confronted with what it means to be human.

There is a concept in Taoism called ‘wu wei’ meaning ‘inaction’ or ‘effortless action’. It is a big offering one can give to this life and a challenging one. If I would for example take all the flowers of the sage for a tincture, the bees cannot drink their luscious cocktails.

If I pick all the elder blossoms the shrub will not be happy and there will be no berries and seeds in the late summer. If I let this tiny green space rewilder completely many plants will not be able to flourish and there will be less flowers for the insects. On the other hand if I sit back and relax, do nothing and let nature run her course there suddenly are more ladybugs to eat the aphids and a hedgehog family to enjoy a feast of snails. Although I did not mind going out every evening to remove the snails I encountered and replace them to a lush bush somewhere else, I did feel a deep gratitude when yesterday a hedgehog showed his snout. It reminded me once again that nature has her way in finding balance and this adventure is learning me to not always intervene and trust deeply that Mother Earth knows better.

This proces asks of me to show up, tap into my intuition, choose to act or let be and embrace my humanness. To know my own place within this interconnected web of life. The broccoli is here for its own purpose and I can choose to eat it knowing that that is ok. Just as the hedgehog has its place, eating the snails, that have their place and enjoy eating broccoli. It is a dance between the creatures of this earth and with present awareness I can choose to be of service, practice wu wei and try to be gentle, create the least suffering while also enjoy being. This is the fundament of what herbalism and veganism mean to me; discovering the presence of and nourishing a deep relationship with all of nature’s beings as well as my own natural existence. May the natural world be our guide and companion.

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.