PODCAST: KAUWEN, KLAUWEN EN EEN PLANTAARDIG STOOFPOTJE

Wat een eer. Vorige week werden Rick Scholtes en ik geinterviewd door  Jan ten Cate voor de podcast van Animal Rights NL naar aanleiding van DOG.EAT.PLANT., het boek dat we nu aan het maken zijn.

Ik heb Animal Rights hoog zitten. Voel veel liefde en dankbaarheid voor deze organisatie. Diep van binnen zag ik mezelf vroeger als doorgewinterde activist die geketend hing aan de deuren van slachthuizen, die voor de jagers sprong en harde toeters blies in hun oren en die nertsen bevrijdde in de nachtelijke uren, maar iedere keer als ik die kant op bewoog brak ik zo hard dat ik weken nodig had om bij te komen. Dat voelde en vond ik niet efficient en bewoog de kant op waar ik beter van dienst kon zijn. Het werd The Dutch Weed Burger, het werden de boeken, het werden de verhalen die gehoord moesten worden. En een van die verhalen nu is plantaardige voeding voor honden.

In DOG.EAT.PLANT. gaan we hier uitgebreid op in. We vertellen waarom plantaardige voeding voor honden zo belangrijk is in het kader van het milieu, de hond zelf en alle andere dieren. DEP biedt een stevig wetenschappelijk onderbouwd verhaal over het waarom en hoe van plantaardig hondenvoer en helpt mensen over te schakelen op dit diervriendelijke dieet voor hun hond, én geeft mensen die hun hond al plantaardig voeren eindelijk alle troeven in handen om de discussie te winnen.

DOG.EAT.PLANT. verschijnt halvewege november en je kunt m nu al hier pre-orderen.

In de podcast krijg je een voorproefje van het boek. Luister m nu hier!

En aan alle activisten die doen, wat ik niet kan, mijn dank is onbeschrijfelijk groot. Dankzij jullie komen de verhalen naar buiten die galmen in de spelonken van deze maatschappij.


IN THE PODCAST OF ANIMAL RIGHTS

Last week Rick Scholtes and I were interviewed by Jan ten Cate for the Animal Rights podcast in favor of DOG.EAT.PLANT., the book we are writing right now.

I look up to Animal Rights and feel a lot of love and gratitude for this organization. Deep down I used to see myself as a hardcore activist chained to slaughterhouse doors, jumping in front of hunters and blowing loud horns in their ears and freeing minks in the midnight hours, but every time I took that path it broke me so hard it took me weeks to recover. I did not feel efficient and so I moved into the direction where I could be of better service. It became The Dutch Weed Burger, it became the books, it became the stories that had to be heard. And one of those stories now is plant-based food for dogs.

In DOG.EAT.PLANT. we will go into this in detail. We explain why plant-based nutrition for dogs is so important in the context of the environment, the dog itself and all other animals. DEP offers a solid science-based story about the why and how of plant-based dog food and helps people switch to this animal-friendly diet for their dog, and finally gives people who already feed their dog plant-based all the tools to win the discussion.

DOG.EAT.PLANT. will be released in mid-November 2020 and you can already pre-order it here (in NL for now).

In the podcast you can get a taste of the book. So listen here (in Dutch).

And to all the activists who do what I cannot do, my gratitude is indescribable. Thanks to you the stories that echo in the caverns of this society can be heard.

 

 

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.