STEM JE OOK OP DOG.EAT.PLANT.?

In 2006 richtte ik mijn eerste vegan food bedrijf op en kort daarna schreef ik mijn eerste boek Veggie in Pumps. Vele cupcakes, Weed Burgers en boeken later word ik binnenkort 40 en kijk ik terug op een prachtig avontuur als ondernemer, activist en mens op deze bijzondere planeet.

Ik kijk terug met dankbaarheid en hartenpijn. Hartenpijn om alle verloren wezens en de gruwelijkheden die vandaag de dag in deze wereld plaatsvinden. Dankbaarheid voor alle veranderingen en mogelijkheden die ik heb gekregen en die me in staat hebben gesteld te doen wat me aan het hart gaat. Sinds ik een jong meisje ben verzamel en navigeer ik door de verhalen die diep in mijn botten resoneren; die van de dieren en de planten. Die twee werelden zijn altijd aanwezig gebleven op mijn pad. Maar als ik me alleen concentreerde op het redden van dieren, voelde ik de planten roepen. Als ik me alleen richtte op kruidengeneeskunde of de plantaardige keuken, voelde ik een aantrekkingskracht van de dieren.

Een tijdje geleden gebeurde er echter iets bijzonders, de schijnbaar gescheiden werelden versmolten tot één. Het voelde alsof mijn hart een prachtige organische tuin creëerde die een veilige haven werd voor alle harige wezens. Ik begon dieren te portretteren die in sanctuaries leven, terwijl ik kruiden brouwsels voor hen creëerde. Toen De Peerdegaerdt me een plek aanbood om te groeien als activist, fotograaf en herborist gaf me dat de ruimte om te geloven dat er weer een boek moest komen. Een belangrijk boek over de voordelen van een plantaardig dieet voor honden.

Ik had de eer om dit boek te creëren samen met Rick Scholtes. Het maken van het boek was een rollercoaster, het uitgeven ervan iets dat moest gebeuren (dank Tree Books!). Ik voel me enorm dankbaar dat dit verhaal op deze manier weer een podium heeft kunnen krijgen, want het gaat over een dieet dat veel honden kan helpen, veel andere dieren kan redden en een positieve bijdrage kan leveren aan deze planeet.

En nu heeft dit boek een vegan award nominatie gekregen! Veel andere prachtige projecten zijn ook genomineerd en ik voel me zo ongelooflijk trots en dankbaar voor iedereen die op en naast die lijst schittert, iedereen die zich inzet voor de dieren, de planten en deze aarde.

Het zou echter helpen als DOG.EAT.PLANT. deze award zou winnen. Het zou helpen om dit verhaal verder en breder te verspreiden. Het is een verhaal over positieve verandering, over de briljante kracht van planten, over onze lieve harige kameraden en over een wereld waarin iedereen wint.

Dank voor al je steun tot nu toe en als je ons nog meer wilt steunen kan dat door te stemmen op DOG.EAT.PLANT. via www.stem.veganawards.nl.

*Deze pupcakes waren Pooh zijn absolute favoriet. Het recept staat in het boek.


VEGAN AWARD NOMINATION FOR DOG.EAT.PLANT.

In 2006, I founded my first vegan business, shortly after I wrote my first book Veggie in Pumps. Many cupcakes, Weed Burgers and books later, I will soon turn 40 and look back on a beautiful adventure as an entrepreneur, activist, and human being.

I look back with gratitude and heartache.

Heartache for all the lost creatures and the atrocities that are happening in this world today. Gratitude for all the changes and opportunities I have been given that have enabled me to do what rings true to my heart. Since I was a young girl I have been collecting and navigating through the stories that resonate deep within my bones; those of the animals and the plants. These two worlds have always been present on my path, although separate.

However, a while ago something extraordinary happened, the seemingly separate worlds melted into one. It felt like my heart created a beautiful organic garden that became a safe haven for furry creatures. I started portraying animals living at sanctuaries while creating herbal concoctions for them. When De Peerdegaerdt offered me a place to grow as an activist, photographer and herbalist it gave me the space to believe that another book had to happen. An important one about the benefits of a plant-based diet for dogs.

I had the honour of creating this book with Rick Scholtes and feel very grateful that this story received a spotlight this way because it is about a diet that can help many dogs, save many other animals and make a positive contribution to this planet.

And now this book has received a vegan award nomination! Many other wonderful projects have also been nominated and I feel so incredibly proud and grateful for everyone who shines on and off that list, making a positive effort for the animals.

But it would help if DOG.EAT.PLANT. won this wonderful award. It would help spread this story further and wider. It is a story about positive change, about a world in which everyone wins.

 *These pupcakes were Pooh’s favourite.

 

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.