HET GOUDEN PROCES VAN VERSTILLEN

Onlangs schreef ik enkele woorden voor Het Nobele Magazine van De Nobele Hoeve om het proces weer te geven dat Margarit en ik delen, het proces van stil worden en luisteren naar onze intuïtie.

Een stem die duidelijk is sinds we allebei jong waren en die ons heeft geholpen om door het leven te navigeren. Het is een proces wat op dit moment zinvol voor me is; stil worden, luisteren naar de liederen van Moeder Aarde en mijn eigen intuïtieve stem om van daaruit stap voor stap verder te gaan, met een vriendelijk en open hart en een heldere geest. Het is niet gemakkelijk, want het gaat over het overstijgen van de dualiteit, die de wereld van de materie vormt waaraan wij gebonden zijn. Maar het is magisch op zijn eigen manier en biedt veel mooie inzichten en mogelijkheden die niet bijdragen aan een oorlogsverhaal, maar aan een verhaal over vrede.

Het artikel staat nu hier online voor als je iets wilt lezen over werken met dieren, Wu Wei, herfst en intuïtie. Verder hier ook nog een mooie en inspirerende podcast (in het Engels) met Charles Eisenstein, die veel gevoelens die ik heb in krachtige woorden weergeeft.


THE GOLDEN PROCES OF WU WEI

Recently I wrote some words for De Nobele Hoeve to reflect the process Margarit and I share, the process of becoming still and listening to our intuition. A voice that has been clear since we were both young and that has helped us navigate through life. This process is what makes sense to me right now; becoming still, listening to the songs of Mother Earth and my own intuitive voice to from there move forward step by step, with a kind and open heart and a clear mind. It is not easy, because it is about transcending duality, which forms the world of matter to which we are bound. But it is magical in its own way and offers many beautiful insights and possibilities that do not contribute to a war story, but to a story about peace.

You can read the article here (in Dutch) if you want to read something about working with animals, Wu Wei, autumn and intuition. And here also a beautiful and inspiring podcast with Charles Eisenstein, who reflects many feelings I have in powerful words.

 

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.