VERWARMENDE AMANDELDRINK MET ENGELWORTEL & ROZEMARIJN

Gedurende deze seizoensovergang en de donkerste tijd van het jaar kan het zijn dat je niets liever wilt dan jezelf even helemaal terugtrekken. Terug naar binnen, naar de warmte en het comfort van een behaaglijke bank en dikke hennep sokken. Deze bijzondere en verwarmende mood milk is daar een perfecte kompaan voor. De aanwezige rozemarijn stimuleert de doorbloeding, versterkt het zenuwstelstel, bevordert de spijsvertering en verwarmt het lichaam tot in de diepte. En daar waar rozemarijn algeheel opwekkend werkt, wordt zij in deze drank in balans gehouden door de aardende werking van de eveneens verwarmende en sterk aromatische engelwortel. Engelwortel, Angelica archangelica, doet haar naam eer aan. Deze aartsengel rijkt al bloeiend omhoog naar de hemel terwijl zij zich stevig en diep in de grond graaft. Ze brengt hemel en aarde samen en heeft dan ook een krachtige, harmoniserende werking op de zonnevlecht, het middelpunt in je lichaam en de plek waar zelfacceptatie zetelt. Tevens is engelwortel een zeer symbolisch kruid passend bij dat bijzondere lichtfeest waar we nu naar toe bewegen. De essentie van dit feest is het vieren van de geboorte, de alles omvattende liefde en het verlangen naar vrede op aarde. En dat is nou precies waar engelwortel voor staat. In deze vegan eggnog-achtige drank wordt zij daarin ondersteund door het zonnige karakter van wat sinaasappelrasp en een snuf saffraan. Dat alles te samen, getrokken in de romige en voedzame amandeldrink van Provamel, zorgt voor een prachtige winterse lekkernij waarmee je met een warm hart kunt wegdromen naar liefdevolle herinneringen en een magische toekomst.

Vind het recept hier.*Dit recept is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het prachtige platform Holistik, vegan melk brand Provamel en mijzelf. Dit soort samenwerkingen zijn me enorm dierbaar en ondersteunen me bij het doen van wat ik doe: bewustwording creëren door middel van holistische en vegan recepten, boeken, artikelen en lezingen. Ik voel me erg dankbaar en bevoorrecht om met dergelijke organisaties en bedrijven samen te werken. Dit recept voor mood milk is er een van zes. In 2020 volgt de rest!


ANGELICA & ROSEMARY DELIGHT

During this seasonal transition and the darkest time of the year you may feel that you want to withdraw yourself completely. Back inside, to the warmth and comfort of a cozy couch and thick hemp socks. This special and warming mood milk is a perfect companion for that. Rosemary stimulates blood flow, strengthens the nervous system, promotes digestion and warms the body into the depths. And where rosemary has an overall stimulating effect, it is balanced in this drink by the earthing effect of the equally warming and strongly aromatic angelica root. Angelica, Angelica archangelica, lives up to her name. This angel of earth is flourishing up to the sky while digging herself deep into the ground. She brings heaven and earth together and therefore has a powerful, harmonizing effect on the solar plexus, the center of your body and the place where self-acceptance resides. Angelica root is also a very symbolic herb that matches that special festival of lights we are moving towards. The essence of this celebration is the celebration of birth, the all-embracing love and the longing for peace on earth. And that is exactly what angelica stands for. In this vegan eggnog-like drink she is supported by the sunny nature of orange zest and a pinch of saffron. This all together, infused in a creamy and nutritious almond drink, creates a beautiful Christmassy delicacy that will make you dream away to loving memories and a magical future.

Find the recipe here (in Dutch).*This recipe was created through a collaboration between the wonderful platform Holistik, vegan & organic milk brand Provamel and myself. These kind of collaborations are dear to my heart and support me in doing what I do: raising awareness through the creations of holistic and vegan recipes, books, articles and lectures. I feel truly grateful and privileged to work with organisations and companies like these. This mood milk recipe is one of six. In 2020 the rest will follow!

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.