WAAROM DOG.EAT.PLANT.

Er is iets heel speciaals aan de band die zich gedurende duizenden jaren tussen mens en hond heeft ontwikkeld. Hoewel het veel uitdagingen heeft gebracht, hebben mensen tenminste de kans gekregen om te leren houden van en voor een ander wezen te zorgen dat er schijnbaar anders uitziet of zich anders gedraagt dan zichzelf.


Het is niet zozeer dat honden specialer, meer buitengewoon of slimmer zijn dan varkens of koeien of enig ander wezen, het is meer dat mensen (over het algemeen) en honden de tijd hebben gekregen om erachter te komen hoe ze samen kunnen leven vanuit een plek van liefde en dat mensen hun harten voor deze viervoeters hebben leren openen (in het Westen althans en wederom over het algemeen). Veel andere dieren hebben deze kans gewoon niet gekregen. Met hun eerste ademhaling is hun toekomst al beslist en is de dood door de mens hun lot, omdat ze er anders uitzien, omdat mensen besloten van het ene dier te houden en anderen te doden.

Daarom schreven we DOG.EAT.PLANT.. Omdat we geloven dat alle wezens een kans in het en van leven verdienen. Omdat we vinden dat het ene wezen geen waardeloos leven hoeft te leiden en dood moet gaan, zodat een ander kan leven. En omdat het niet nodig is. We omzeilen de natuur van de hond niet met deze vegan boodschap, we benadrukken dat ze wetenschappelijk bewezen geëvolueerd zijn, dat hun spijsverteringssysteem over de jaren heen is aangepast om zetmeel te verteren en dus dat ze een potentie hebben om gelukkig en gezond te leven op een plantaardig dieet, een dieet dat anderen in staat stelt te leven.

En dit geldt natuurlijk niet alleen voor honden, maar ook voor mensen. Wij hebben geen dierlijke producten nodig om te gedijen, honden hebben over het algemeen geen dierlijke producten nodig om te gedijen. Dus laten we massaal opstaan, twee- en vierbenig, vlammend op de kracht van planten en alle andere wezens een kans geven op een gelukkig en gezond leven, een leven waar we allemaal naar verlangen.

Heb je het plantaardige dieet nog niet omarmd? Voor de hond schreven Rick Scholtes en ik DOG.EAT.PLANT., Voor mensen raden we ten zeerste aan om in januari te starten met Veganuary. Of je te laten verleiden door platforms en boeken zoals MAN.EAT.PLANT., Taart ende Koeck of Lisa goes Vegan. Er zijn er natuurlijk tig meer om op te noemen. Google en gij zult versteld staan van al het goede planteneten dat er te vinden is.

Ps: deze babe is in 2020 van de slacht gered en woont nu de rest van haar natuurlijke leven op De Nobele Hoeve.

 


WHY WE WROTE DOG.EAT.PLANT.

There is something truly special about the bond that evolved between humans and dogs over thousands of years. Although it has brought many challenges at least humans got a chance to deeply love and care for another being that seemingly doesn’t look or act like him/herself.

It isn’t that dogs are more special, more extraordinary or smarter than pigs or cows or any other being, it is just that humans and dogs got time to figure out how to live together from a place of love and for humans to open their hearts to these four-leggeds. The other animals just did not get this chance. With their first breaths, their futures have already been decided and death by man is their fate, because they look different, because humans decided to love dogs and kill the others.

That is why we wrote DOG.EAT.PLANT.. Because we believe all beings deserve a chance in and of life. Because we believe one being should not have to live a crappy life and die so another can live. And because it isn’t necessary. We are not bypassing the dog’s nature to spread the vegan message, we are highlighting they are scientifically proven evolved nature, their adapted digestive system to digest starches and so their potential to live happily and healthy on a plant-based diet, a diet enabling others to live.
And this goes not only for dogs, of course, but this also goes for humans as well. We do not need meat to thrive, dogs do not need meat to thrive.

So let’s stand together, two- and four-legged, be strong on the power of plants and give all the other beings a chance to a happy and healthy life, a life we all long for.

Haven’t embraced a plant-based diet yet? For the dog, we wrote DOG.EAT.PLANT., for humans we highly recommend starting a vegan diet in January by doing Veganuary.

Ps: this babe was rescued from slaughter in 2020 and now lives the rest of her natural life at De Nobele Hoeve.

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.