A RAT IS A DOG IS A PIG IS A BOY


Mr Pooh. Mr. Dandy. Mijn oogappel.

We hebben samen zoveel meegemaakt. Hij is er al sinds mijn 2e boek (en schittert in bijna alle). Wanneer we ergens binnenkomen, kijkt men vaak eerst naar hem en dan omhoog. Hij krijgt alle aandacht en mijn hart zingt wanneer dat gebeurt.

Hij is ongeveer een jaartje of 12. Echt zeker weten doen we het niet. Niemand wist waar hij vandaan kwam of wat hij had meegemaakt. Ongeveer 10 jaar geleden ging ik een kamer binnen waar hij verbleef. Er waren veel honden, maar geen Pooh. We moesten hem zoeken. Uiteindelijk tilde ik het deksel van een potkachel op en daar was hij. Hij was er vanonder ingekropen. Ik zag een klein angstig beestje met wat schrammen hier en daar. Hij keek met zijn grote bruine ogen naar me op en daar was het, dat gevoel dat ik wist dat we samen naast elkaar ons levenspad verder zouden bewandelen, dat ik voor hem zou zorgen en van hem zou houden.

Mensen zeggen soms dat dieren stemloos zijn. Ik ben het daar niet mee eens. Ze hebben wel een stem, ze spreken een taal. We moeten alleen leren kijken, luisteren en opletten om alles te weten wat we moeten weten. Precies zoals ik wist wat ik moest weten toen die kleine schat opkeek.

Alle dieren spreken deze taal. Het is een universele. En de mensheid heeft een mooi geschenk ontvangen, een waarmee we in staat zijn om die taal te begrijpen. Het wordt empathie genoemd. We weten wat het betekent als iemand lacht of blijdschap toont, maar ook als iemand angst ervaart of wat het betekent als iemand trilt of angstig gilt. Wanneer dit bij een kind gebeurt, staan we op en willen we alles doen wat in onze macht ligt om de waargenomen pijn of angst weg te nemen. Wanneer dit bij een huisdier gebeurt, reageren we meestal op dezelfde manier. Maar hoe zit het met alle dieren achter de muren van de bio-industrie, die nodig zijn om zuivel, eieren, vlees en alle afgeleide producten te produceren die men koopt. Om het product te maken is er altijd een moeder, vader en een baby in het spel geweest en het is nooit een liefdesverhaal, er is altijd angst, stress en uiteindelijk de dood. Mijn hart huilt voor hen allemaal en ik wou dat ik ze in mijn armen kon houden, waar Mr. Pooh nu ligt, en ze vertellen dat ze geliefd zijn. ‘A rat is a pig is a dog is a boy’. We zijn allemaal verbonden, we dwalen over dezelfde aarde, kijken naar dezelfde lucht, delen dezelfde zuurstof en zijn gemaakt van dezelfde energie.

Zoals James Aspey zei: ‘veganisme is de morele basis voor iedereen die geweldloosheid serieus neemt’. Laten we de verbinding maken. Go vegan.

PS: Mr. Pooh is vegan. Je kunt er hier meer over lezen en ik werk aan een totaaluitwerking over dit onderwerp.


A RAT IS A DOG IS A PIG IS A BOY


Mr. Pooh. Mr. Dandy. The apple of my eye.

We have gone through so much together. He has been there since my 2nd book (and featured in all ;-)). When we enter people look at him first and then look up. He gets all the attention and my heart sings when that happens.

About 10 years ago I entered a room where he was staying. There were many dogs, but no Pooh. We had to look for him. Eventually I took the lid off a big stove and there he was. Hiding in to stove, shaking. He was so scared. He looked up at me with his big brown eyes and there it was, that feeling that I knew we would hook up and share our lives together.

I said it before. People sometimes say that animals are voiceless. I disagree. They have a voice, they speak a language. We just have to look, listen and pay attention to know everything we need to know. Just like I did when that precious angel baby looked up.

All animals speak this language. It is the universal one. The one we all speak. And mankind has received the most beautiful gift, the one that we are actually capable of understanding that language. It is called empathy. We know what it means when someone laughs or shows happiness, but also when someone is experiencing terror, when a body shakes or someone screams. When this happens to a child, we stand up and want to do everything in our power to take the pain or terror away. When this happens to a pet, most of the time we respond in similar ways. But how about all the animals behind the walls of the industry that produces the dairy, eggs, meat and all the derived products one buys. To produce the product there always has always been a mother, father and baby firsr and it is never a love story, there is always fear and eventually terror and death. My heart cries for all of them and I wish I could hold them in my arms, where Mr. Pooh is now and tell them that they are loved. ‘A rat, is a pig, is a dog, is a boy’. We are all connected, we wander the same earth, look at the same sky, share the same air, made of the same energy.

As James Aspey said: ‘veganism is the moral baseline for anyone who takes non violence seriously’. Let’s make the connection. ♡

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.