ANGELICA

Angelica archangelica doet haar naam eer aan. Deze engel van de aarde richt zich al bloeiend naar de hemel terwijl ze zich diep in de grond graaft. Ze brengt hemel en aarde samen en heeft daardoor een krachtig, harmoniserend effect op de zonnevlecht, het middelpunt van het lichaam en de plek waar zelfacceptatie begint.

Ga naar binnen, zegt ze. Dus dat doe ik dan maar. Als er uiterlijke beweging is, beweging in de wereld, vraag ik me altijd af wat resoneert en beweegt in mijn lichaam. Waar voelt het ongemakkelijk, icky of pijnlijk en wanneer voel ik weerstand. Dan weet ik dat het daar is waar ik heen moet, diep reizen en observeren, zodat wat ten grondslag ligt aan het ongemak, dat meestal op angst is gebaseerd, kan veranderen.
 
En Angelica kan helpen. Ze kan helpen door kracht en ontspanning te brengen, zodat de innerlijke reis met meer helderheid en kalmte kan worden gemaakt en men een opmerkzame waarnemer van de complexe innerlijke wereld kan worden.
 
Angelica is mijn vriendin, mijn lieve bondgenoot en dus is ze nu dagelijks bij me, want leren is aan het gebeuren. De wereld wordt opgeschud en alles kraakt, scheurt en breekt, evenals mijn hart.
 
Als je ook van haar steun wilt genieten, kun je een infuus maken met haar wortel (20 minuten koken), rustig nippen (in mijn boek The Plant Pharmacy vind je een recept). Of neem druppels van een tinctuur (vind ook in The Plant Pharmacy een volledige beschrijving van deze plant met allerlei ins en outs). Knabbel aan haar stengel, zaden of bladeren (het zal intens zijn! En weet zeker dat je de juiste plant hebt). Of geniet gewoon van haar wezen. Ga bij haar zitten, en adem. Geniet van haar prachtige aanwezigheid, haar bijzondere geur en de reis waarop ze je meeneemt. Diep naar binnen, naar die bijzondere donkere spelonken, zodat het licht erop kan schijnen en waarheid gevonden kan worden.
 
Mogen we leren en altijd blijven leren en mogen de planten ons begeleiden.

 

 


ANGELICA

Angelica archangelica lives up to her name. This angel of earth flourishes up to the sky while digging herself deep into the ground. She brings heaven and earth together and therefore has a powerful, harmonising effect on the solar plexus, the center of the body and the place where self-acceptance resides.

Go inward she says. So I am doing just that. When there is outer movement, movement in the world I always ask myself what is resonating and moving in my body. Where does it feels uncomfortable, icky or painful and when do I feel resistance. Then I know it is there where I need to go, travel deep and observe so that what lies at the root of the discomfort, which is mostly based on fear, can transform. Angelica can help. She can aid by bringing strength and relaxation so the inward journey can be made with more clarity and calmness and one can become a mindful observer of the complex inner world.

Angelica is my friend, my dear ally and so she is with me now daily, because learning is happening.

If you would like to enjoy her support as well, you can make an infusion with her root (boil for 20 minutes), sip gently (in my book The Plant Pharmacy you can find a recipe). Or take drops from a tincture. Nibble on her stem, seeds or leaves (it will be intense!). Or just enjoy her being. Sit with her. Take in her beautiful presence and her scent and enjoy the journey she takes you on.

May we learn and always keep learning and may the plants guide us.

 

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.