VLIER & LINDE INFUSIE

De natuur is volop in beweging en de lentekracht zorgt op haar piek voor rijke groei en bloei. De koude periode waarin vooral de wortels medicinaal dienst deden, ligt inmiddels ver achter ons. Nu is de tijd voor de prachtige bloesems en bloemen.

Struiken en bomen als vlier en linde geven zoete bloemen vol stuifmeel. Vooral de lindebloesem is dan ook zeer geliefd bij het bijenvolk. Ook de mens kan heerlijk van deze bloesems genieten, als we maar voldoende overlaten voor de gevleugelde helden en de struiken en bomen zelf (oogst de bloesem = geen bes in de nazomer). En ondanks het zalvende karakter van de haverdrink waar deze infusie mee gemaakt wordt, en de diep zoete smaak van de twee bloesems kan de werking van deze infusie zomaar een sterke zijn.
 
Vlier en linde samen zijn namelijk een mooie combi om een eventuele uch en kuch te lijf te gaan. En als je na het drinken even een hot flash beleeft, maak je dan geen zorgen om ontregelde hormonen of een te vroege zomer. Het zijn de reinigende werking en uitdrijvende kracht van de kruiden die je dan waarschijnlijk ervaart (ik ben er zelf altijd weer door verrast). Mede hierdoor werken vlier en linde koortsbegeleidend en weerstandverhogend.
 
We zwaaien op dit moment de vlierbloesem uit en verwelkomen de lindebloesem. Een prachtig moment om even stil te staan bij de wonderen der natuur en te genieten van deze eenvoudige, maar bloesemrijke infusie.

Vind het recept hier.*Dit recept is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het prachtige platform Holistik, vegan melk brand Provamel en mijzelf. Dit soort samenwerkingen zijn me enorm dierbaar en ondersteunen me bij het doen van wat ik doe: bewustwording creëren door middel van holistische en vegan recepten, boeken, artikelen en lezingen. Ik voel me erg dankbaar en bevoorrecht om met dergelijke organisaties en bedrijven samen te werken. Dit recept voor mood milk is er een van zes. Vind hier de vorige en er volgen er nog drie.


ELDER & LINDEN INFUSION

Nature is in full swing and the spring force at its peak ensures rich growth and flowering. The cold period in which the roots mainly served medicinally lies far behind us and we now can enjoy those beautiful spring blossoms and flowers.

Bushes and trees like elder and linden give sweet flowers full of pollen. The linden blossom is particularly popular with the bee population. Humans can also enjoy these blossoms, if we leave enough for the winged heroes and the bushes and trees themselves (harvest the blossom = no berry in late summer). And despite the unctuous nature of the oat drink with which this infusion is made, and the deeply sweet taste of the two blossoms, the effect of this infusion can be a strong one.

Elder and linden together are a beautiful combination to tackle a possible flu. And if you experience a hot flash after drinking, don’t worry about disrupted hormones or an early summer. It is the cleansing effect and expelling power of the herbs that you will probably experience (I am always surprised by it myself). Partly because of this, elder and linden can lower fevers and boost the immune system.

At that moment we are saying goodbye to the elderflowers and are welcoming the linden blossoms. A wonderful moment to reflect on the wonders of nature and enjoy this simple, but flowery infusion.

Find the recipe here (in Dutch).*This recipe was created through a collaboration between the wonderful platform Holistik, vegan & organic milk brand Provamel and myself. These kind of collaborations are dear to my heart and support me in doing what I do: raising awareness through the creations of holistic and vegan recipes, books, articles and lectures. I feel truly grateful and privileged to work with organisations and companies like these. This mood milk recipe is one of six.

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.