De vegan lifestyle is voor iedereen

De laatste tijd zie ik ‘influencers’ die de vegan levensstijl promoten van het vegan pad afgaan. Sommige voegen zuivel, eieren of kaas toe aan hun dieet, en sommigen vis en vlees. Dit verontrust mij en voel de behoefte om te reageren vooral voor de mensen die niet in het vegan dieet thuis zijn, maar wel geïnteresseerd zijn of mensen die veganist zijn en zich niet helemaal veilig voelen in hun eetgewoonten en een beetje in de war zijn door dit soort berichten.

Allereerst wil ik zeggen dat ik begrijp dat het verwarrend is. Aan degenen die veganist zijn; we leven in een niet-vegan wereld. We gaan tegen de grote mainstream verhaallijn in. Een die een voorsprong heeft van vele jaren, gebouwd is op veel geld en gedreven wordt door macht. Veel artsen, diëtisten en ook de meeste mensen reageren op veganisme vanuit een geloofssysteem gevoed door dat wat ze al die jaren hebben geleerd: je hebt vlees en zuivel nodig en leven op basis van planten leidt tot tekorten. De meeste wetenschappelijke artikelen die dit idee onderbouwen, worden gefinancierd door … de bedrijven die profiteren van zo’n geloofssysteem. Het is een pittige strijd. Meer zelfs omdat de meeste veganisten vegan zijn geworden niet om geld te verdienen, of om macht te krijgen, maar omdat iets diep in hen riep dat het anders moet. Ze voelen dat ze niet willen dat al die mooie andere dieren lijden voor hun genot of levenskeuzes en ze vinden dat veganisme een betere keuze is voor deze aarde en hun eigen lichaam. Het is een diep gevoel en geen geld, geen macht, geen onderdrukking kan daar tegenop. Hieruit volgt een keuze die impact heeft. Een eenvoudige en toch een zeer krachtige keuze, want het resultaat is commotie. De norm, het normaal wordt verschoven en dat maakt veel mensen angstig. En zo opeens ben je iemand geworden die niet alleen een keuze heeft gemaakt, maar tegen alle verwachtingen in ook iemand die activist, wetenschapper en psycholoog in één moet zijn. Je moet alle antwoorden hebben, je moet alles weten van het onderwerp en je moet alles goed doen en de juiste dingen zeggen. Zelfs als je ervoor hebt gekozen om geen deel te zijn van het gesprek, denk ik dat je waarschijnlijk wel eens in een situatie bent geweest waarin iemand je confronteerde met jouw keuze of het je niet makkelijk werd gemaakt.

Dan zijn er mensen die de vegan levensstijl aanschouwen, erover lezen, de trend van dit ‘nieuwe’ dieet interessant vinden en besluiten dat ze het ook willen proberen, het een jaar, een maand of zelfs nog geen dag doen en erover gaan bloggen. Vanwege de manier waarop social media is gebouwd en zij weten hoe je deze kunt aanwenden om volgers te krijgen, bouwen ze een platform. Ze voelen zich gesterkt door hun groeiend aantal volgers en blijven werken aan de groei van dat platform. Plotseling worden ze ‘influencers’ en beïnvloeden ze mensen die houden van wat ze posten en delen. Die mensen luisteren naar wat dat platform zegt en ze hebben vertrouwen in de mensen erachter. Voor die mensen erachter is het inmiddels een heus bedrijf aan het worden, het kost veel tijd en voor wat ik heb gezien en gehoord, is het een stressvolle zaak. Dan is er plotseling iets aan de hand en beginnen ze te voelen dat er lichamelijk wel eens iets mis zou kunnen zijn. Ze voelen zich niet zo geweldig, ze zijn erg moe, er is huiduitslag, een opgezette buik, hoofdpijn, enz.. Ze beginnen te twijfelen aan het dieet dat ze zo actief aan het promoten zijn en gaan naar de dokter voor controle. Een bloedtest wordt gedaan waaruit blijkt dat ze inderdaad iets missen en de beste of enige manier om dat tekort te compenseren is door een dierlijk product te eten of een supplement op basis van dier te nemen, althans dat wordt hen verteld. Ze zijn enigszins bezorgd geworden en besluiten het advies ter harte te nemen. Ze nemen een beetje dierlijk product, ze voelen zich beter en delen hun verhaal op die krachtige sociale media. Ik begrijp hun zorgen en toch betreur ik dit soort gebeurtenissen diep.

Ik heb deze verhalen bekeken. Ik heb geluisterd naar de redenen waarom deze mensen veganist werden, hoe ze met hun overgang omgingen en wat hun nieuwe veganistische dieet bevatte. Ook probeerde ik te achterhalen wat hun lichamelijke staat van zijn was voordat ze vegan gingen eten. Toen luisterde ik naar wat er gebeurde, wat ze begonnen te ervaren en hoe ze zich voelden nadat ze wat dierlijke producten aten.

De overeenkomst tussen de meeste verhalen die ik aanschouwde was dat die mensen hun onderzoek hadden gedaan met betrekking tot het eten van een plantaardig dieet, ze wisten over nutrienten, maar wat de meesten niet deden, was met zorg en aandacht de transitie aangaan van een dierlijk naar plantaardig dieet of het ontwikkelen van een goed gebalanceerde manier van eten dat hun eigen lichamelijke behoeften dient en het aangaan van een manier van leven ter ondersteuning van hun volledige welzijn. Ze hebben allen niet de diepte en de enorme mogelijkheden onderzocht die het plantenrijk te bieden heeft, rekening gehouden met de impact van een jarenlang ander/dierlijk dieet of lichamelijke constitutie of hoe ze het lichaam kunnen ondersteunen op een manier zodat het geen nutriënten ‘lekt’. Stress zijnde nummer één oorzaak. Dierlijke producten reageren snel in het lichaam, helemaal wanneer men een groot deel van het leven dierlijk heeft gegeten. De dierlijke producten (en veel farmaceutische geneesmiddelen) kunnen dan de indruk wekken dat ze het tekort goedmaken, maar ze kunnen ook de schade verdoezelen die over een langere periode kan zijn veroorzaakt door allerlei zaken (van stress tot het gebruik van allopathische medicijnen en het eten van dierlijke producten of een eenzijdig dieet).

Ik eet en leef en onderzoek het plantaardig dieet nu 18 jaar (en leef 28 jaar zonder vlees en vis) en heb gestudeerd en ben nog steeds bezig met het bestuderen van plant medicijnen. Ik heb het gevoel dat ik net kom kijken en tegelijkertijd heb ik ontzettend veel gelezen, uitgewisseld en zelf ervaren. Ik ben zeer geïnteresseerd in de diepte en mogelijkheden van planten om ons menselijke wezens te voeden en helen. Wat ik ontdekte is wat je ook kunt vinden in oude filosofieën zoals Ayurveda, namelijk dat elk wezen, alle dieren hun eigen lichamelijke temperamenten kennen en daarom persoonlijke behoeften hebben. Er is geen one size fits all, welk dieet je ook volgt. Maar ik heb me geconcentreerd op het planten dieet en heb gezien dankzij persoonlijke verhalen van veel verschillende mensen en hun lichamelijke problemen dat er binnen het plantenrijk altijd een kruidenkuur en voedingspatroon te vinden is voor ieder. Het lichaam liegt niet, het reageert en geeft ons waardevolle input. De vraag is, is iemand bereid te weten wat er echt aan de hand is? Misschien eet een persoon rauw, maar is het beter voor die persoon om warme curry’s te eten. En andersom. Misschien is iemand geïnspireerd door een mens dat het heel goed doet op 10 watermeloenen per dag, die iemand wil dat ook, maar dan blijkt deze manier van eten een negatief effect te hebben op die persoon. Misschien heeft iemand veel antibiotica gehad, zijn de darmen verknoeid en is er eerst een reiniging, een kruidenkuur en goed doordacht voedingsplan nodig om de darmen te genezen. Misschien eet men al heel lang dierlijke producten en is hun hele spijsverteringsstelsel aangepast op het voedsel dat het al jarenlang ontvangt en die persoon heeft een zorgvuldige overgang naar een dieet op basis van planten nodig, waar sommige andere mensen misschien zonder teveel toestand vegan kunnen worden en het lichaam zich gemakkelijk aanpast. Het is geen logisch proces met een vaststaand resultaat. Het kan een puzzel zijn (voor sommigen) om te vinden welk soort plantaardig voedsel en in welke vorm het beste voor hen is. Helemaal gezien er zo ontzettend veel eetbare planten op aarde zijn evenals de daaruit makende combinaties en bereidingswijzen. Ik heb ook gezien dat de meeste mensen die al heel lang vegan eten en een rotsvaste gezondheid hebben, 1. eten volgens hun behoeften, omdat ze hun behoeften kennen, 2. holistisch, biologisch en veelzijdig eten (met de nadruk op veelzijdig!) en 3. weten dat stress een ziekmakende factor is die ze moeten vermijden en er dus alles aan doen om deze te verminderen en ontspanning in hun leven te integreren (door o.a. ademwerk, beweging, tijd in de natuur, etc). Die 3 lijken in ieder geval belangrijk te zijn voor het krijgen of behouden van een goede gezondheid met daarbij komend een goed bewustzijn over en verankering in deze mooie compassievolle levensstijl. En vanwege die bewezen en positieve drie en vanwege het feit dat planten sinds het begin der tijden het rechtmatige voedsel en medicijn voor de mens zijn, kan ik met vertrouwen zeggen dat het plantaardig dieet een medicinaal, volwaardig, voedend dieet voor iedereen kan zijn. Logisch, want het is het enige dieet dat de mens kan voeden terwijl het tegelijkertijd de hele wereld optilt en alle wezens groot en klein dient.

Misschien blijkt dat voor sommigen de overgang van een op dier gebaseerd dieet naar een plantaardige om een meer gedetailleerd plan vraagt. Misschien is er meer holistische begeleiding nodig met betrekking tot deze overgang. We hebben absoluut meer onafhankelijk onderzoek (dat de positieve effecten aantoont van een plantaardig dieet) nodig dat de weg naar de massa vindt. Maar bovenal geloof ik dat we pas net begonnen zijn om de diepte en rijkdom van de veganistische levensstijl te ontdekken en ik hoop plechtig dat deze levesstijl en dit dieet in de nabije toekomst de positieve aandacht van artsen, wetenschappers en diëtisten zal krijgen dat het verdient.

Deze beweging heeft oprechte begeleiding nodig en voor iedereen die verward is en / of twijfelt, zeg ik ook voor jou is de veganistische levensstijl 100% mogelijk en als je problemen ervaart, moet je er dieper induiken, zowel in de materie als in je eigen lijf. Dit dieet liegt niet en variatie is belangrijk. Planten werken op een mysterieuze wijze die we nog lang niet goed begrijpen, maar we zien wel dat het eten van plantaardige voeding een manier kan zijn voor het lichaam om de mens te laten zien wat er aan gaande is onder dat mooie oppervlak en in staat stelt om te helen als dat nodig is.

Dit dieet verdient tijd en aandacht en ik vraag iedereen dit dieet en deze levensstijl niet lichtvoetig te aanschouwen. Nogmaals, voor sommigen zal het heel gemakkelijk en natuurlijk verlopen, maar voor diegene waarvoor dit niet het geval is, vraag ik om niet op te geven! Ook voor jou is er een gezond vegan dieet te ontdekken. Ik hoop dat ik je niet afschrik met deze boodschap, maar je eerder overtuig dat deze levensstijl je rijke en medicinale voeding kan bieden terwijl je geniet zonder schuld en een bijdrage levert aan deze prachtige planeet en al haar inwoners. Het enige dat nodig is, is wilskracht.

The vegan lifestyle is one for all

Recently I have been seeing ‘influencers’ who are promoting the vegan lifestyle going off the vegan track. Some adding dairy, eggs or cheese to their diet, some fish and meat. I think this is troubling and feel the need to respond mostly in service of people who aren’t into the vegan diet just yet, but who are interested or people who are vegan and feeling not quite secure in their food habits and are a bit confused by these kind of messages.

First of all I would like to say, I understand that it is confusing. For those who are vegan, we are living in a non vegan world. We are going against the mainstream storyline. The one that has a head start of many years, is built on much money and is driven by power. Many doctors, dieticians and well most people will respond from that what they have been taught all those years: you need meat and dairy and eating solely plant based will result in shortages. Most scientific research that substantiate this idea is funded by…the companies that benefit from such a belief system. It is a though battle. Even more because most vegans have become vegan not to make money, not to gain power, but because something deep inside of them told them that going vegan was the right thing to do, the better thing. They feel that they don’t want all those beautiful other animals to suffer for them and they feel that veganism is a better choice for this earth and their own bodies. It is a profound feeling and no money, no power, no suppression can compete with that. So a choice is made. A simple and yet very powerful choice, because the result is commotion. The norm, the normal is being shifted which makes a lot of people anxious. And just like that you have become someone that did not just made a choice, but against all odds you have become an activist, scientist and psychologist all in one. You need to have all the answers, you need to know everything from the subject and you need to do everything right and say all the right things. Even if you have chosen to not be a part of the conversation I bet you probably have been in a situation where someone confronted you with your choice. Again it can be though.

Then… there are people who are seeing and reading about the vegan lifestyle, they are interested in the plant based food trend and decide they want to try it as well, do it a year, one month or have not even started and start blogging about it. Because of how social media is built and they know how to use it to gain followers they create a platform. They feel empowered by their growing number of followers and keep on feeding their platform. Suddenly they become ‘influencers’, influencing people who like what they are posting and sharing. Those people listen to what that platform is saying and they have trust or faith in the people behind that account. For the people behind it, it is becoming a big business, costing a lot of time and for what I have seen and heard, it is a stressful thing. Then suddenly something is off and they begin to feel that they are lacking something. They don’t feel so great, they are really tired, a skin rash breaks out, a belly is bloating, headaches, etc. They begin to question their diet they so actively are promoting, go to the doctor, do a check up and blood test and are told they are indeed lacking something and the best or only way to make up for that lacking is by eating an animal based product or to take an animal based supplement so they are told. They have become somewhat worried and decide to take the doctors advice at hand. They take a bit of animal product, feel better and share their story on that powerful social media. I understand their worries in regards to their health and yet I regret these kinds of happenings deeply.

I have checked these stories. I have listened to the reasons why they became vegan, how they handled their transition and what their new vegan diet contained. Then I looked at what happend, what they started to experience and how they felt after they ate some animal products. The similarity between most of the stories I checked was that those people did do their research in regards to nutrition, but what most did not do, was go into the transition with care and eat a well balanced plant based diet serving their own personal bodily needs PLUS take care of their way of life to suit their complete well being. They did not explore the depth and the immens possibilities the plant kingdom has to offer, take into account the longterm effect of their former diet or how to support the body in a way that it does not start ‘leaking’ nutrition. Stress being a number one cause. Animal products react fast in the body, even more when one has been eating animal products for a long time prior to their new vegan lifestyle. They (and many pharmaceutical drugs) can give an impression that they make up for the lacking, but they can also cover up the harm that also can be caused by stress, illness, the use of pharmaceutical medicines and eating animal products and unilateral over a longer period of time.

I have been eating and living vegan and investigating the plant based diet for 18 years now (28 years not eating meat and fish) and have studied and am still studying plant medicine. I have been extremely interested in the depth and possibilities of plants to nourish and heal us human beings. I have read the science not funded by the big companies, I have interviewed independent doctors, I have talked to numerous people going on or following a vegan diet and eating a animal based diet and most of all I myself have been through a lot when it comes to the search for a diet that supports my bodily needs. What I discovered is what you can also find in ancient philosophies like Ayurveda, that every being, all animals have their own bodily temperaments and therefor own personal needs. They is no one size fits all whatever diet you are following. But I have focused on the plant diet and have seen that in regards to personal stories and bodily issues that within the plant kingdom there is always a herbal cure to be found and a nutritional plant combination to be explored. The body does not lie, it responds and gives us valuable input. The question is, is one willing to know what is truly going on? Maybe a person eats raw, but it is better for that person to eat warm curry’s. And the other way around. Maybe one is influenced by somebody who’s eating 10 watermelons a day and is thriving, starts doing the same but this way of eating has an adverse effect on that person. Maybe someone has had a lot of antibiotics and their intestines are messed up and they need a herbal cure and well thought out nutritional plant plan to clean themselves first and heal their gut so they can enjoy a plant diet. Maybe one has eaten animal based products for a very long time and their whole digestive system is adjusted accordingly to the food it has been receiving for years and that person needs a careful transition into a diet based on plants. Where some other people might go vegan without any fuss and the body adjusts easily. It isn’t a logic proces with a fixed outcome. It can be a puzzle (for some) to find what kind of plant food and in what form is best for them. More so because their are about 70.000 edible plants out there and noumerous combinations and preparations to be made. I have also seen that most people who are eating vegan for a very long time and have a rock solid and healthy system are 1. eating according to their needs, because they know their needs, 2. eat holistic, organic and versatile (I stress versatile) and 3. know that stress is a factor they need to avoid and so they do as much as they can to reduce stress and incorporate relaxation in their lives (by doing breath work, spending time in nature, exercising etc). Adding to that they all had a deep understanding of their beautiful and compassionate lifestyle. Those 3 seem to be very important for gaining or maintaining good health. And because of those proven and positive three and for the fact that plants have been man’s rightful food and medicine since the beginning of time I can say with confidence that the plant based diet can be a medicinal, nutritional, nourishing diet for all, to serve all. Making sense because it is the one diet that can feed man while it actually lifts up the whole world and benefits all beings great and small.

Maybe it turns out that for some the transition from an animal based to a plant based diet will ask for more in depth research. Maybe we need to have more holistic guidance in regards to this transition. We definitely need more independent research, acknowledging the health benefits of a plant based diet that finds its way to the masses. But most of all I believe we have just begun to discover the depth and richness of the vegan lifestyle and I solemnly hope that in the nearby future this will gain more positive attention from doctors, scientist and dieticians.

This movement needs sincere guidance and for everyone who is confused and or in doubt I say also for you the vegan lifestyle is 100% possible and if you are experiencing difficulties you need to dive deeper into this subject and into your own body. This diet does not lie. Plants work in mysterieus ways that we have not even begun to understand, but we do see that eating plant based can be a way for your body to show you what is going on underneath that beautiful surface and to heal if that is necessary.

This diet deserves time and attention and I ask everyone to not take this lightly. Again, some may feel that it comes really easy and natural, but for the ones for which this is not the case I ask you to not give up! Also for you there is a wholesome vegan diet to discover. I hope I don’t scare you off with this message, but rather convince you that this lifestyle has to offer you nourishing and medicinal food and cruelty free enjoyment while you are contributing to this beautiful planet and all her inhabitants. The only thing that is needed is willpower.

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.