EEN TOEKOMST WAARIN IEDEREEN WINT


Veel gevoelens op dit moment. Verdriet om hen die geleden hebben en lijden onder de hand van de mens. Hartenpijn om hen die gestorven zijn en zullen sterven omdat de mens hun melk, eieren, vlees, huid, etc wil. Hoop, omdat velen kiezen voor een plantaardige levensstijl.

Vreugde, omdat ik overal waar ik kom een weerspiegeling zie van die harmonieuze toekomst waar ik zo van droom, een waarin mens en meer dan mens naast elkaar leeft. Bewondering voor hen die op de frontlinie staan, in dienst van een positieve verandering voor hen die lijden onder de carnistische samenleving die momenteel deze planeet domineert.

Op dit moment ben ik op een ‘idyllische’ plek in Zwitserland. Omdat het een ruige plek is, zijn er vooral melk- en vleesboeren. Het biedt een beeld van wat veel mensen pittoresk zouden noemen. Het is wat vleeseters scharrel- of biologisch zouden noemen. Een verhaal dat er volledig anders uit komt te zien wanneer je gestript bent van het carnistische beeld. Wat ik zie en hoor, omdat ik sinds klein meisje van dat verhaal ben gestript. Mijn hart ziet het gevoel in deze wezens. Mijn hart hoort hun geschreeuw om hun baby’s en hun verlangen om geliefd te worden. Er is absoluut niets idyllisch of pittoresk aan hun geloei. Het is hartverscheurend.

Velen van ons hebben de beelden gezien die Varkens in Nood in een Nederlands slachthuis heeft opgenomen (hulde aan de videograaf, mijn hemel, deze persoon!). Wat we te zien kregen is extreem lijden en dit is geen uitzondering. Het hoort erbij als je vlees of kaas eet of melk drinkt, etc. Er bestaat geen humane slacht. Er is de slacht voltrokken door mensen. Het is het eindresultaat van de keuze om vlees te eten of melk te drinken. En het is wreed. Geen enkel wezen wil sterven. Ze willen alleen geliefd worden.

Dus laten we deze wezens in plaats van hun zoveel pijn te doen, liefhebben. Omdat we dat kunnen. Het zal deze aarde zoveel idyllischer maken en het zal het korte plezier van een biefstuk of een botercroissant 100% overstemmen. Laten we kiezen voor planten op ons bord en laten we dieren omarmen als onze vrienden, niet als ons voedsel.

Maandag, als de zon schijnt, lanceren we op @mymomsam vanuit House of Animals ter ere van Sam, haar baby’s en voor degenen die niet zoveel geluk hebben gehad, een gratis vegan BBQ boekje. Het is wat we kunnen doen in dienst van een toekomst waarin iedereen wint.

Voor iedereen die afgelopen week een beetje extra kapot was of geschrokken van deze realiteit, je bent niet alleen. Laten we elkaar dragen.


A FUTURE IN WHICH EVERYONE WINS

Many feelings right now. Grief for those who have suffered under the hand of man. Sorrow for those who have died because humans want their milk, eggs, flesh, and skin. Hope, because many are choosing a plant-based lifestyle. Joy, because everywhere I go I see a reflection of the harmonious future I dream of, one in which humans and more than humans live side by side. Admiration for those who stand on the frontline, in service of a positive change for those who are suffering from the patriarchal and carnivorous society that is currently dominating this planet.

Currently, I am in this ‘pristine’ place in Switzerland. Because it is a rough place, there are mostly milk and meat farmers. It offers a picture of what many people would call picturesque. It is what meat-eaters would call free-range or organic. A story that is told so one does not see what one sees when tripped from the carnistic story. What I see and hear because I have been stripped from that story. My heart sees the sentience in these beings. My heart hears their cries for their babies and their longing to be loved. There is absolutely nothing idyllic about their bellowing. It is heart-wrenching.

Many of us have seen the footage recorded in a Dutch slaughterhouse by Varkens in Nood. What we got to see is extreme suffering and that is no exception. It is part of the deal when one eats meat or cheese or drinks milk, etc. There is no humane slaughter. There is slaughter done by humans. It is the end result of the choice to eat meat or drink dairy. And it is brutal. No being wants to die. They only want to be loved.

So let us love the heavens out of these beings. Because we can. It will make this earth so much more pristine and it will 100% overrule the short pleasure of a steak or a butter croissant. Let’s sign the petition by Varkens in Nood (link in their bio) to close that slaughterhouse, let’s choose plants on our plates, and let’s embrace animals as our friends, not our food.

Next week, in honour of Sam, her babies, and for those who have not been so lucky @mymomsam will launch a free vegan BBQ book. It’s what we can do in service of a future in which everybody wins.

 

 

 

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.