NATUURGENEESKUNDE VOOR MENS & DIER

Ik ben zo blij dat onze introductiecursus ‘Natuurgeneeskunde voor mens en dier’ zal plaatsvinden op 11 september en 9 oktober 2021!

Bijna een jaar geleden nodigde Helen van landgoed De Peerdegaerdt me uit om haar erf te bezoeken en kennis te maken met de diversiteit aan wezens die daar leven – planten en dieren. Helen vroeg of ik kruidenondersteuning kon bieden voor de tweedekansdieren die dit land hun thuis noemen.

Rond die tijd had ik net mijn Herbal Hotline gelanceerd en door het verzoek van Helen breidde mijn menselijke klantenkring zich al snel uit met allerlei soorten klanten zoals varkens, paarden, eenden, kippen, honden, konijnen, ganzen, enz. Tot dan toe was mijn focus vooral gericht op planten medicijnen voor mensen (en honden) en nu had ik de eer en uitdaging om kruidenprotocollen samen te stellen voor andere wezens uit het dierenrijk. Het was een droom die uitkwam. Ik wilde altijd meer doen voor dieren in nood en had altijd zoveel vertrouwen in onze groene bondgenoten en de natuur en nu had ik de kans om dat verlangen te combineren met dat vertrouwen.

Een jaar later heeft de Herbal Hotline een diversiteit aan klanten ontvangen die allemaal de voedende en medicinale ondersteuning van het plantenrijk hebben ervaren. Planten maken geen onderscheid. Natuurlijk zijn alle lichamen verschillend, net als alle persoonlijkheden, maar onder dat alles ligt gelijkenis. Het Engelse woord similar komt van het Latijnse woord sem dat ‘als één’ betekent. Een dat velen wordt, zoals de taoïsten zeggen. We zijn allemaal gemaakt van sterrenstof, is dan ook niet enkel een romantische uitdrukking. Het aanboren van die wijsheid met de planten aan je zijde kan voor iedereen genezing brengen. En daarom is het met veel plezier en dankbaarheid om aan te kondigen dat ik deel zal uitmaken van de prachtige introductiecursus ‘Natuurlijke geneeskunde voor mens en dier’ op landgoed De Peerdegaerdt.

Een cursus bestaande uit een theoriedag en een praktijkdag, gegeven door Margriet Cremers – Dudok van Heel van veterinair natuurgeneeskundig kenniscentrum De Silverlinde en mijzelf, en voorzien van heerlijke plantaardige snacks en lunch.

Meer lezen en aanmelden kan hier.

PS1: Op de foto lieve lieve Govert die dankzij kruiden de winter goed is doorgekomen!
PS2: Landgoed De Peerdegaerdt is een vegan landgoed. Dieren worden gered en hier opgevangen om de rest van hun leven in rust, ruimte en liefde hier te genieten.

 


NATURAL MEDICINE FOR HUMANS AND ANIMALS

I am beyond excited that our introduction course ‘Natural Medicine for Humans & Animals’ will take place on September 11 and October 9 2021!

Almost a year ago Helen from De Peerdegaerdt estate invited me to visit her land and meet with the diversity of beings that live there – plant and animal. Helen asked if I could offer herbal support for the second chance animals that call this land their home.

Around that time I had just launched my Herbal Hotline and because of Helen’s request my human clientele soon expanded with all kinds of clients like pigs, horses, ducks, chickens, dogs, rabbits, geese, etc. Till then my focus had mostly been herbal medicine for humans (and dogs) and now I had the honour of putting together herbal protocols for other creatures from the Animal Queendom. It was a dream come true. I always wanted to do more for animals in need and always had such faith in our green allies and nature and now I had the opportunity to combine that longing with that faith.

A year later the Herbal Hotline has received a diversity of clients who all have been experiencing the nourishing and medicinal support of the Plant Queendom. Plants do not discriminate. Sure all bodies are different, as are all personalities, but underneath it all lies similarity. I wrote this before. Similar comes from the Latin word sem which means ‘as one’. One becomes many as the Taoists say. We are all made of stardust is not just a romantic expression. Tapping into that wisdom with the plants by one’s side can bring healing for everyONE.

And so it is with great pleasure and gratitude to announce that I will be part of the wonderful introduction course ‘Natural Medicine for Humans and Animals’ at De Peerdegaerdt estate.

A course consisting of a theory day and a practical day, given by Margriet Cremers – Dudok van Heel of veterinary naturopathic knowledge hub De Silverlinde and myself, and provided with delicious plant-based snacks and lunch.

You can sign up here.

 

No Comments

Post a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.