PLANTEN, DIEREN & EEN DERDE DRUK

Terwijl de aarde weer goed beregend is en de donkere wolkenvelden de warme dagen hebben weggespoeld kijk ik met een snik en een lach terug naar dit weekend. Eerst die gruwelijke toestand aan de Heerjansdamse dijk (waarover ik gisteren schreef). Daarna in het hol van de jachtleeuw uren vertoefd in een afgeschermd paradijsje De Peerdegaerdt. Een plek waar mens, dier en plant samenkomen en in harmonie uitwisselen. Zo zie ik het voor me en zo kan het dus ook. Natuurlijk.

De afgelopen weken ben ik innig aan het uitwisselen met landgoed De Peerdegaerdt. De opgevangen niet menselijke wezens die er wonen hebben zo hun uitdagingen. Ze hebben vaak een verdrietige geschiedenis, maar zijn gelukkig gered en kunnen nu de rest van hun natuurlijke leven in dit groene bad van liefde vertoeven. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

Hun lichaam herinnert aan hun verleden. Vaak zijn ze doorgefokt wat op zichzelf al voor uitdagingen zorgt en dan zijn er nog de lichamelijke en geestelijke trauma’s en oude wonden. Soms is niet alles meer te verhelpen met de allopatische geneeskunst, maar kan er wel ondersteund worden met een rijk palet aan planten. Dus de afgelopen weken mocht ik mijn kruidenapotheek dan ook losgelaten op een aantal wezens van het landgoed: wat paarden, een hond en een varken. Dit in samenwerking met een geweldig team die allen weer hun eigen ervaring en achtergrond hebben met planten en dieren.

Diverse wezens, maar toch ook zo identiek. Ze hebben individuele karakters, een kloppend hart, communiceren en luisteren naar de wetten van de natuur. Mensen behandelen met kruiden is een ander ding en je moet wel weten welk diersoort (en dier) wat wel en niet kan hebben en wat de meest voorkomende ziektes en uitdagingen zijn van dat diersoort, maar als je dat weet en je focust je op de briljante lichamelijke intelligentie van het individuele dier, zijn karakter, zijn trauma, het immuunsysteem, de kracht van planten en de elementen der natuur, kun je een heel eind komen.

Het gaat inmiddels goed met de dieren en wederom hebben de planten hun briljante voedende en medicinale eigenschappen bewezen. Want bewijzen moeten ze helaas nog. In een wereld die lijkt te zijn vergeten dat we hier zijn omdat we ooit een innige relatie hadden met de natuurlijke wereld en planten ons basis voedsel en medicijn waren, krijgt de kruidengeneeskunde veel weerstand en ongeloof te verduren. Dit is om allerlei redenen en de wondere wereld van kruidengeneeskunde is een complexe, maar het begint bij het weer herinneren. Herinneren waar we vandaan komen, herinneren waar we van afhankelijk zijn.

Dus dat is mijn stapje 1 tijdens de workshops. Het vertrouwen herstellen en een eerbiedig licht schijnen op het plantenrijk. Een rijk dat er eerder was dan wij en ons sinds het begin der mensheid ademt, voedt en geneest. Of we het nou zijn vergeten of niet. Het is er en zal er altijd zijn.

En dat deed ik zaterdag op De Peerdegaerdt waar ik mijn eerste real life kruidensessie sinds tijden weer gaf. We spraken over die briljante planten en wat ze voor ons EN voor de niet menselijke dieren kunnen betekenen als medicijn. Wat heerlijk om mensen te zien en ervaren en met ze te genieten van heerlijk vegan voer bereid door niemand minder dan Maartje Borst. We deden het wellicht op 1,5 m afstand, ik genoot van het samenzijn. We stonden tussen de reinigende en desinfecterende planten als rozemarijn, salie en lavendel en genoten van de warme ventilatie van de wind. Meer hiervan graag. En er komt meer van. In oktober organiseren we een heerlijke herfstige dag vol kruidengeneeskunde, appels en peren plukken en het maken van tincturen en appelazijn. Dat onder toeziend oog van al die prachtige wezens die genieten en veilig zijn op het landgoed. Omdat we voldoende afstand houden kunnen we niet zoveel plekjes aanbieden. Dus wil je erbij zijn, check het snel hier ;-). Wellicht tot dan!

PS: prachtig nieuws: The Plant Pharmacy is alweer in een derde druk verschenen

 


PLANTS, ANIMALS AND A THIRD PRINT

While the earth here drinking rain again and the dark clouds have washed away the warm days, I look back on this weekend with a crack in my heart, but also a sense of gratitude. First that horrible situation I wrote about in a previous post. But then I had the privilege to spent hours in a place that feels like paradise, even though it is situated in the eye of the tiger when in comes to hunting. De Peerdegaerdt, a place where people, animals and plants come together and exchange in harmony.

The past weeks I have been intimately co-creating with this estate. The non-human beings that live there have their challenges. They often have a heartbreaking history, but fortunately they can now spend the rest of their natural life in this green pool of love. But not without struggles. Their body and mind is a reminder of their past. Often they carry physical and mental trauma.

Many of those dis-eases can be supported with a rich palette of plants. So in recent weeks I was allowed to unleash my herbal pharmacy on a number of creatures from the estate: some horses, a dog and a pig. This in collaboration with a great team who all have their own experience and background with plants and animals.

The animals are doing well now and once again the plants have proven their brilliant nourishing and medicinal properties. Because unfortunately they still have to prove they can. In a world that seems to have forgotten that we are here because we once had an intimate relationship with the natural world and plants were our basic food and medicine, herbal healing is facing a lot of resistance and disbelief. So to embrace plants once again as our allies we have to start remembering where we came from and what we depend upon.

And that is my first step during the herbal workshops. Restoring confidence and shining a big light on the plant kingdom. An empire that existed before us and has been breathing, nourishing and healing us since the beginning of our evolution.

Last Saturday at De Peerdegaerdt I gave my first real life herbal session since March. We talked about those brilliant plants and what they can offer us AND the non-human animals. In October we organise yet another workshop. A wonderful autumn day filled with herbal medicine, picking apples and pears and making tinctures and apple cider vinegar. All under the watchful eyes of those beautiful creatures who enjoy their lives and are safe on the estate.

Because we keep enough distance, we cannot offer many spots. So if you want to be there, check it quickly here ;-). Maybe until then!

PS: wonderful news: The Plant Pharmacy has been printed for a third edition!

 

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.