DOG.EAT.PLANT. GOES LA FRANCE


Oui oui! CHIEN.MANGE.PLANTE est un fait! Het is met grote trots en enorm plezier dat Rick en ik eindelijk dit heugelijke nieuws bekend kunnen maken: DOG.EAT.PLANT. goes La France!

La Plage is de uitgeverij die het aandurft dit avontuur met ons aan te gaan. Daarvoor verdienen ze applaus! Dit verhaal verdient het om de wereld in gelanceerd te worden. Het is een verhaal dat bijdraagt aan de gezondheid van honden en de Aarde. Maar dat is niet de enige reden waarom we DOG.EAT.PLANT. hebben geschreven.

Er is zeker iets heel bijzonders aan de band die zich in de loop van duizenden jaren tussen mensen en honden heeft ontwikkeld. Hoewel het veel uitdagingen met zich mee heeft gebracht, hebben mensen in ieder geval de kans gehad om te leren houden van en zorgen voor een ander wezen dat er anders uitziet of zich anders gedraagt dan zijzelf.

Het is niet zo dat honden specialer of slimmer zijn dan varkens of koeien of welk ander wezen dan ook, het is meer dat mensen (in het algemeen) en honden de tijd hebben gekregen om uit te zoeken hoe ze samen kunnen leven vanuit een plek van liefde en dat mensen hebben geleerd hun hart open te stellen voor deze viervoeters (in het Westen althans en opnieuw in het algemeen). Veel andere dieren hebben deze kans gewoon niet gekregen. Bij hun eerste ademteug is hun toekomst bepaald en de dood door de mens hun lot, omdat ze er anders uitzien, omdat mensen besloten van het ene dier te houden en het andere te doden.

Daarom hebben wij DOG.EAT.PLANT. geschreven. Omdat we geloven dat geen enkel wezen een waardeloos leven zou moeten leiden en zou moeten sterven zodat een ander kan leven. En omdat het niet nodig is. We gaan met deze vegan boodschap ook niet voorbij aan de aard van honden, we benadrukken dat honden – wetenschappelijk bewezen – geëvolueerd zijn, dat hun spijsverteringsstelsel door de eeuwen heen is aangepast om zetmeel te verteren en dat ze dus het potentieel hebben om gelukkig en gezond te leven op een plantaardig dieet, een dieet dat anderen in staat stelt om te… leven.

En dit geldt natuurlijk niet alleen voor honden maar ook voor mensen. Ook wij hebben geen dierlijke producten nodig voor een gezond en gelukkig leven. Laten we dus opstaan, twee- en viervoeters, gedreven op de kracht van planten, en alle andere wezens een kans geven op een leven waar we allemaal naar verlangen….

Bekijk de Franse editie van DOG.EAT.PLANT.!

Een dikke shout out naar La Plage, onze internationale agent Julia van Shared Stories en natuurlijk Janneke, die ons weer eens gered heeft.

Gedreven door onze missie voor een vriendelijkere wereld, gaan we door.

MEER OVER HET BOEK

DOG.EAT.PLANT.
DOG.EAT.PLANT. news
DOG.EAT.PLANT. update
Volg onze avonturen via IG!
Bekijk hier de website

QUOTES & REVIEWS

Ik stond sceptisch tegenover honden veganistisch voeren, maar nadat ik mij er in verdiept heb, ben ik er een voorstander van. Het eten van dieren en dierlijke producten veroorzaakt dierenleed (en belast het milieu), ik probeer dit zoveel terug te dringen, en nu kan mijn hond hier ook aan meedoen. Dat hier qua voedselkwaliteit, smakelijkheid en gezondheid voor onze viervoeters niets ingeleverd hoeft te worden zetten Lisette en Rick geweldig uiteen in dit boek. Absoluut een aanrader en geweldig om hier als hond én baas van te genieten. Dierenleed terugdringen en dus minder dierlijke producten eten is de toekomst voor mens en dier.
– Piet Hellemans, dierenarts en presentator


DOG.EAT.PLANT. GOES LA FRANCE!

It is with great gratitude that we can finally announce this exciting news: DOG.EAT.PLANT. goes La France!

La Plage is the publisher who dares to go on this adventure with us. For that, they deserve applause! This story deserves to be launched into the world. It is a story that contributes to the health of dogs and the Earth. But that is not the only reason why we wrote DOG.EAT.PLANT..

There is certainly something very special about the bond that has developed between humans and dogs over thousands of years. Although it has brought many challenges, at least humans have had the chance to learn to love and care for another creature that looks or behaves differently from themselves.

It is not that dogs are more special or smarter than pigs or cows or any other creature, it is more that humans (in general) and dogs have been given the time to figure out how to live together from a place of love and that humans have learned to open their hearts to these four-legged friends (in the West at least and again in general). Many other animals have simply not had this opportunity. With their first breath, their future is already decided and death by humans is their fate, because they look different, because humans decided to love one animal and kill others.

So that is why we wrote DOG.EAT.PLANT. Because we believe that one creature should not have to live a worthless life and die so that another can live. And because it is not necessary. We’re not bypassing the nature of dogs with this vegan message, we’re emphasising that dogs – scientifically proven – evolved, that their digestive systems have been adapted over the centuries to digest starch and so that they have the potential to live happy and healthy lives on a plant-based diet, a diet that enables others to… live.

And this of course applies not only to dogs but also to humans. We too do not need animal products for a healthy and happy life. So, let’s stand up, two- and four-legged, driven by the power of plants, and give all other creatures a chance at a life we all long for….

Check out the French edition of DOG.EAT.PLANT.!

A big shout out to La Plage, our international agent Julia from Shared Stories and of course Janneke, who saved us once again.

Driven by our mission for a kinder world, we continue.

MORE ABOUT THE BOOK

Follow our adventures on IG!
Check out our website.


MON CHIEN EST VEGETARIEN ET IL VA TRES BIEN

Vous avez décidé de manger veggie (plus souvent) pour préserver l’environnement, pour le bien-être animal ou pour des raisons de santé ? Il serait donc logique que votre ami à quatre pattes en fasse autant.

Mon chien est végétarien et il va très bien ! prouve que c’est possible. Sur la base des dernières découvertes scientifiques, ce livre démontre qu’une alimentation végétale est au moins aussi complète, savoureuse et saine pour le chien qu’une alimentation contenant de la viande.

Cet ouvrage est

  • Fondé scientifiquement, sur la base des dernières études parues.
  • Un réservoir d’informations utiles.
  • Complété par des recettes à cuisiner pour votre animal.

J’étais sceptique quant à l’idée de nourrir les chiens avec des aliments végétaliens, mais après avoir étudié la question, j’y suis devenu très favorable. La consommation d’animaux et de produits d’origine animale engendre de la souffrance animale et nuit à l’environnement. Je m’efforce de réduire mon empreinte autant que possible. Lisette et Rick expliquent très bien dans ce livre que rien ne doit être sacrifié en matière de qualité de l’alimentation, de goût et de santé à nos amis à quatre pattes. Je recommande vivement un régime veggie, car le chien et son propriétaire l’apprécient tout autant. Il est indispensable de réduire la souffrance animale et donc de consommer moins de produits d’origine animale pour préserver l’avenir des hommes et des animaux.’  Piet Hellemans, vétérinaire et présentateur

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.