INTERVIEW & PODCAST OVER DE GENEZENDE KRACHT VAN PLANTEN


Deze nieuwe menselijke realiteit brengt me tot stilstand en biedt daarmee de ruimte om te luisteren naar dat briljante lijf dat me draagt en te onderzoeken wat ze nodig heeft. Wellicht kan ik het haar geven, een kop paardenbloemwortel thee, een frisse neus, wat rust, een diepe ademhaling of een biologische broccoli en zo iedere dag opnieuw.

Ik hoop dat je een tuin hebt en van de ontluikende lente kunt genieten, of in ieder geval een balkon of een raam dat lekker open kan. Want de lente, ja die roept. De vogels, paardenbloemen en bijen kennen hun eigen realiteit en volgen natuurlijkerwijs hun wetten der natuur. Ook de pioniersplanten steken hun kopjes omhoog en schitteren in het vroege zonlicht. Ze lijken ons wat te zeggen, maar wat precies? Kunnen we het horen? Kunnen we zo verstillen dat we kunnen luisteren naar het gezang van Moeder Aarde? De tijd is er in ieder geval rijp voor, om te verstillen, om te luisteren, om te leren. Leren van dat oh zo briljante plantenrijk en dat oh zo briljante lijf. Wat kunnen de planten juist in deze tijd voor ons betekenen en wat kunnen we terugdoen? Hoe kunnen we onszelf ondersteunen met de voedende en helende kracht van planten? En hoe kunnen we de natuur het allerbeste ondersteunen en samenwerken met Moeder Aarde? Vragen die meer dan ooit relevant zijn. Over die eerste heb ik een aantal boeken geschreven zoals Ecofabulous koken in alle seizoenen en Plant Power, over die laatste heb ik één boek vervaardigd: The Plant Pharmacy, welke een mooie support biedt als je net op kruidenavontuur bent gegaan of wilt gaan.

Anouk Hermanides van The Plant Folk is een van de eerste geweest die mijn kruidenworkshop bijwoonde in Dille & Kamille te Rotterdam. Hier leerde ik haar kennen en er ontstond een dierbare vriendschap. De afgelopen twee jaar ben ik deelgenoot geweest van de reis die zij en haar gezin afgelegde ondersteund door de voedende kracht van planten, als veganisten dus. Vorige jaar namen we hier een podcast over op. Maar intuïtief en nieuwschierig beweegt ze ook steeds meer naar enkel planten als medicijn. Ook hier namen wat dan een podcast over op en interviewde ze mij over ‘kruiden als ondersteunende vrienden’. In de podcast gaan we dieper in op de wondere wereld van kruidengeneeskunde, hoe te beginnen en welke vormen van plantmedicijnen er bestaan. In het interview geef ik antwoord op haar meest prangende vragen, zoals welke kruiden nu in te zetten om de weerstand te ondersteunen, of je kinderen een tinctuur kunt geven, wat natuurlijke pijnstillers zijn en welke kruiden ondersteunening kunnen bieden aan de luchtwegen. Ben je benieuwd naar de antwoorden? Lees hier het interview of luister de podcast.


INTERVIEW & PODCAST BY THE PLANT FOLK ABOUT THE HEALING POWERS OF PLANTS

This new human reality is bringing me to a standstill and thus offers space to listen to the brilliant body that carries me and investigate what it needs. A privilege for sure and therefor something I need to do. Perhaps I can give my body a cup of dandelion root tea, a deep breath of fresh air, some rest, or an organic broccoli and so on every day, one day at a time. That is how I flow right now.

I hope you have a garden and can enjoy the budding spring, or at least a balcony or a window that opens. Because spring, yes, she is calling. The birds, dandelions and bees know their own reality and naturally follow their natural laws. The pioneer plants are raising their little heads and are glistening in the early sunlight. They seem to tell us something, but what exactly? Can you hear it? Can you can listen to the songs of Mother Earth? In any case, the time is now to become still, listen and learn. Learn from that brilliant plant kingdom and that brilliant body of ours. What can plants do for us today and how can we give back? How can we support ourselves with the nourishing and healing power of plants? And how can we support nature to the best of our abilities. Questions that are more relevant than ever.

The Plant Folk was one of the first to attend my herbal workshop two years ago and since then a precious friendship has blossomed. I have been part of the beautiful vegan journey she and her family embarked on. And intuitively and curiously she also increasingly transitioned to plants as medicine and learned to listen deeply to the needs of her body.

And in regards to plant medicine she recorded a podcast with and interviewed me about ‘herbs as supportive friends’. In the podcast, we take a closer look at the wonderful world of herbal medicine, how to start and what forms of plant medicine exist. In the interview I answer her most pressing questions, such as which herbs to use to support the immune system, what natural painkillers are and which herbs can support the lungs. Are you curious about the answers? Read the interview here or listen to the podcast (in Dutch).

No Comments

Post a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.